Oavsett om du representerar ett företag eller är ensam ägare i ett aktiebolag kan det finnas krav enligt lag på att anlita en revisor, oftast en auktoriserad sådan. En revisor granskar styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget, likväl som räkenskaperna. Många tror att en revisor bokför och upprättar årsbokslut, men så är inte fallet. I alla fall inte i samma bolag som densamme granskar. Revisorn granskar årsbokslutet och ser över de rutiner som leder fram till de poster som redovisas i företagets finansiella rapporter. Oftast är det balansposterna som är i fokus vad gäller rutiner, det vill säga värderingen av tillgångar och skulder.

Ta hjälp av en professionell revisor i Norrköping

För dig vars bolag har sitt säte i Norrköping kan det underlätta att ta kontakt med en erfaren och smart revisor Norrköping för att kunna ägna din tid åt att utveckla verksamheten och marknadsföra din affärsidé. Oavsett om du är tvungen att anlita en revisor enligt lag eller inte så kan det vara en klok idé att anlita en revisor för ditt bolags trovärdighet. Företagets intressenter läser din årsredovisning, likväl som revisionsberättelsen och kan basera sina inköpsbeslut på basis av vad de ser. Som företagare har du inte bara legala regler och Skatteverket att tänka på, utan såklart även kunder och leverantörer, med flera.

Ägna dig åt kärnverksamheten och det du brinner för

Att starta upp och driva ett företag kräver engagemang och ett enormt driv, för det uppstår för det mesta hinder längs vägen. En företagare brinner för sin affärsidé och vill sannolikt ägna all sin tid åt att utveckla och transformera idéer till verklighet. Att allt i detta behöva bokföra och sköta pappersarbete kan kännas övermäktigt. Om du som representant eller företagare anlitar en erfaren revisor i Norrköping så får du allt tid du behöver för att förverkliga dina drömmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *